Full width home advertisement

Novetats

Important

Post Page Advertisement [Top]

 

Tècnic o tècnica superior en Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius, perfil professional mons virtuals, realitat augmentada i gamificació


Aquest estudis post-obligatoris capaciten per obtenir les competències del títol, que consisteix a generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactiva integrant els elements i les fonts que intervenen en la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d'interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per crear, desenvolupar i produir projectes d’entorns virtuals, de realitat augmentada i gamificació.

TítolTècnic o tècnica superior en Animacions 3D, jocs i entorns interactius
Denominació: Animacions 3D, jocs i entorns interactius, perfil professional mons virtuals, realitat augmentada i gamificació

CodiCFPS ISE1
Família professional: Imatge i so.
Nivell: Formació Professional, Cicle Formatiu de Grau Superior
Nivell internacional
 • Level 5 of the International Standard Classification of Education (ISCED5)
 • Level 5 of the European Qualifications Framework (EQF5)

Europass Diploma Supplement: 120 crèdits ECTS distribuïts entre els mòduls
Modalitat: formació presencial amb possibilitat de formació dual i Erasmus+
Durada: 2000 h (1.683 lectives al centre i 383 de pràctiques en un centre de treball FCT)
Distribució: dos anys acadèmics
Horari: primer curs de 8:00 a 14:00 i segon curs de 15:00 a 21:00

Competències professionals:
 • Aprendràs a conceptualitzar el projecte d'animació 2D o 3D a partir del desglossament del guió, dissenyant els models i controlant la construcció del guió il·lustrat (storyboard) i la disposició i l'enregistrament de l'àudio de referència del programa.
 • Aprendràs a produir el projecte d'animació 2D en les seves fases d'animació assistida per ordinador, layout, animació clau, intercalació, pintura i composició, realitzant les revisions i les proves de línia necessàries fins a l'obtenció de les imatges definitives que el conformen.
 • Aprendràs a controlar la realització dels processos de postproducció de projectes d'animació 2D i 3D, supervisant la incorporació d'efectes d'edició i la construcció de la banda sonora del programa.
 • Més informació sobre les competències.
Pla d’estudis:
 • Primer curs
  • MP1: Projectes d'animació audiovisual 2D i 3D
  • MP2: Disseny, dibuix i modelatge per a animació
  • MP3: Animació d'elements 2D i 3D
  • MP4: Color, il·luminació i acabats 2D i 3D
  • MP5: Projectes de jocs i entorns interactius
  • MP08: Realització del muntatge i postproducció d'audiovisuals
  • MP09: Creació de mons virtuals
  • MP11: Comunicació experiencial i gamificació
  • MP12: Formació i orientació laboral (UF2)
  • MP13: Empresa iniciativa emprenedora
 • Segon Curs 
  • MP6: Realització de projectes multimèdia interactius
  • MP7: Desenvolupament d'entorns interactius multidispositiu i videojocs
  • MP10: Tecnologies de realitat augmentada
  • MP12: Formació i orientació laboral (UF)
  • MP14: Projecte d’animacions 3D, jocs i entorns interactius
  • MP15: Formació en centres de treball.
Sortides acadèmiques:
 • Cursos d'especialització professional
 • El títol de tècnic superior en animacions 3D, jocs i entorns interactius permet l'accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.
 • El títol de tècnic superior en animacions 3D, jocs i entorns interactius permet l'accés als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions que s'estableixin.
Sortides professionals:

 • Animador 2D i 3D i modelador 3D
 • Generador de espais virtuals.
 • Tècnic d'efectes especials 3D.
 • Integrador multimèdia audiovisual.
 • Desenvolupador d'aplicacions i productes audiovisuals multimèdia.
 • Editor de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius.
 • Tècnic en sistemes i realització en multimèdia.
 • Intercalador
 • Grafista digital


Bottom Ad [Post Page]