Full width home advertisement

Novetats

Important

Post Page Advertisement [Top]


Preinscripció CF Grau Superior 2020-2021

Oferta de placesCodis per la complimentació de la preinscripcióPreinscripció DAM Sistemes Intel·ligents - Robòtica


Si vols realitzar la preinscripció a Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, tant per Sistemes Intel·ligents com per Robòtica, has de:
En el formulari oficial del Departament d'Educació escollir l'opció CFPS ICB0 - Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.
Enviar un correu electrònic a matricula@itb.cat:
Assumpte:
- Si vols fer Sistemes Intel·ligents: DAM - Sistemes Intel·ligents
- Si vols fer Robòtica: DAM - Robòtica
Cos del Missatge:
- Nom i Cognoms - DNI/NIE/Passaport - Telèfon de contacte

Preguntes freqüents

En aquesta pàgina teniu un recull de preguntes i respostes al voltant del centre, dels preus i d'altres temes d'informació referent als cicles de grau mitjà i superior.

La preinscripció és online (disponible fins 17 de juny) i es podrà realitzar de dues formes:
Necessites Certificat digital:
  • Opció recomanada: Aconseguir el certificat IdCat_Mòbil (necessites un mòbil, el DNI o el NIE i la targeta sanitària)
  • Altres certificats digitals vàlids: DNI electrònicCATCert o Cl@ve
  • Si no pots obtenir el certificat digital has d’escollir sol·licitud amb suport informàtic.
  • Número d'identificació de l'estudiant IDALU o RALC:
Tots els estudiants des del curs 2015/2016 (si has estat escolaritzat abans del curs 2015/2016 has d’escollir sol·licitud amb suport informàtic) disposen d’aquest número identificador. Pots sol·licitar-lo al centre actual.
També el pots aconseguir en aquesta pàgina web amb un certificat digital (és vàlid l’IdCat_Mòbil).

Quina documentaciò he d'enviar al centre?
  • Cal enviar a l’adreça electrònica matricula@itb.cat la següent documentació escanejada o fotografiada indicant nom i cognoms de l'estudiant i codi de sol·licitud:
   • Documentació identificativa (DNI, NIE, Passaport, LLibre de família,...): NO és necessari

   • Documentació acadèmica:
* Si has finalitzat batxillerat o grau mitjà abans del curs 2016/2017 has d'enviar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa.
* Si has sol·licitat una homologació d'estudis estrangers abans de l'any 2016 has d'enviar la resolució d'homologació amb qualificació mitjana.
* Si has superat la prova d'accés abans de l'any 2011 has d'enviar el certificat de superació amb la qualificació obtinguda.
* La documentació acreditativa dels criteris de prioritat (curs d’accés a grau superior, la formació d’accés a grau superior, curs de preparació a les proves d’accés).
Cal enviar a l’adreça electrònica matricula@itb.cat la següent documentació escanejada o fotografiada indicant nom i cognoms de l'estudiant i codi de sol·licitud:
  • El resguard de la preinscripció (document que genera l’aplicació informàtica una vegada finalitzat el formulari)

  • Documentació identificativa :
   • Si l’estudiant és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2020:
* DNI, NIE, Passaport o del document d'identitat del país d'origen.
* Targeta sanltària de l'estudiant
   • Si l'estudiant és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020:
* DNI, NIE, Passaport o del document d'identitat del país d'origen.
* DNI, NIE, Passaport o del document d'identitat del país d'origen de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
* Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
* Targeta sanltària de l'estudiant
  • Documentació acadèmica:
* Si has finalitzat batxillerat grau mitjà abans del curs 2016/2017 has d'enviar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa.
* Si has sol·licitat una homologació d'estudis estrangers abans de l'any 2016 has d'enviar la resolució d'homologació amb qualificació mitjana.
* Si has superat la prova d'accés abans de l'any 2011 has d'enviar el certificat de superació amb la qualificació obtinguda.
* La documentació acreditativa dels criteris de prioritat (curs d’accés a grau superior, la formació d’accés a grau superior, curs de preparació a les proves d’accés)


El centre us respondrà per correu electrònic confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació.Requisits d’accés a grau superior


 • Batxillerat o equivalent (COU)
 • Títol de tècnic de Grau Mitjà
 • Prova d'accés i altres titulacions (FP2, CFGS, Títol Universitari)

Criteris de prioritat


 • Les sol·licituds de preinscripció s'ordenen, dins de cada via d'accés, en primer lloc aplicant els criteris de prioritat i després segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.
 • Segons la via d'accés a aquests ensenyaments, s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:
  • 60% de les places: via de Batxillerat o estudis equivalents. Tenen prioritat els/les estudiants que han cursat la modalitat cientifico-tecnològica.
  • 20% de les places: via de Títol de Tècnic de Formació Professional (CFGM). Tenen prioritat els que han cursat el curs d’accés a grau superior, la formació o el curs de preparació a les proves d’accés i els que han cursat un CFGM d’una família afí.
  • 20% de les places: via prova d'accés o altres titulacions.
 • Si per alguna via no s'ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de vies de forma proporcional.

Dates de preinscripció


 • Període previst de presentació de les preinscripcions: del 10 al 17 de juny del 2020.
 • Publicació llista amb puntuació provisional: 13 de juliol del 2020.
 • Període per presentar les reclamacions: del 14 al 16 de juliol del 2020.
 • Segona llista amb la puntuació provisional un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol del 2020 .
 • Llista de l'alumnat admès i llista d'espera: 30 de juliol del 2020.
 • Període de matrícula estudiants preinscrits amb plaça assignada: de l'1 al 7 de setembre de 2020.

Bottom Ad [Post Page]