Full width home advertisement

Novetats

Important

Post Page Advertisement [Top]

Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (orientació Robòtica)

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts. Es fa una orientació a la robòtica.


Títol: Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Denominació: Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, orientació professional Robòtica
Codi: CFPS ICB0
Família professional: Informàtica i comunicacions
Nivell: Formació Professional, Cicle Formatiu de Grau Superior
Nivell internacional
 • Level 5 of the International Standard Classification of Education (ISCED5)
 • Level 5 of the European Qualifications Framework (EQF5)
Normativa del currículum
Europass Diploma Supplement: 120 crèdits ECTS distribuïts entre els mòduls
Modalitat: formació presencial amb possibilitat de formació dual i Erasmus+
Durada: 2000 h (1.683 lectives al centre i 317 de pràctiques en un centre de treball FCT)
Distribució: dos anys acadèmics
Horari: primer curs de 8:00 a 14:00 i segon curs de 15:00 a 21:00

Competències professionals:
 • Aprendràs les bases de programació, gestió de bases de dades i gestió de projectes
 • Aprendràs a desenvolupar aplicacions per la gestió empresarial i de negoci
 • Aprendràs a desenvolupar coneixements per aplicar tècniques de programació en robots col·laboratius i les seves interfícies

Pla d’estudis:
 • Primer curs
  • MP1: sistemes informàtics (Microsoft Windows Server i GNU/Linux)
  • MP2: bases de dades (Disseny, SQL (Oracle, MySQL, PostgreSQL), NoSQL (MongoDB), distribuïdes i seguretat)
  • MP3: programació (Estructurada i orientada a objectes, Java, Python)
  • MP4: llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació (XML, XSD, HTML, CSS, YAML, Markdown)
  • MP5: entorns de desenvolupament (IntelliJ IDEA, Git, JUnit)
  • MP10: sistemes de gestió empresarial (ERP-CRM, Odoo)
  • MP11: formació i orientació laboral
 • Segon Curs 
  • MP6: accés a dades (Persistència i components, Hibernate)
  • MP7: desenvolupament d’interfícies (Figma, Espresso)
  • MP8: programació multimèdia i dispositius mòbils (Android)
  • MP9: programació de serveis i processos (Threads, SpringBoot, Spring Security, Criptografia, Sockets)
  • MP12: empresa i iniciativa emprenedora
  • MP13: projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
  • MP14: formació en centres de treball
  • Formació addicional: MP17: Desenvolupament d'aplicacions i interfícies robòtiques.

Sortides acadèmiques:
 • Cursos d'especialització professional
 • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls professionals
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions
Sortides professionals:
 • Desenvolupador/a d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
 • Desenvolupar aplicacions de propòsit general.
 • Desenvolupador/a d'aplicacions multimèdia i aplicacions per a dispositius mòbils
 • Desenvolupador/a d’aplicacions i interfícies per l’administració i gestió de robots col·laboratius


Bottom Ad [Post Page]