Full width home advertisement

Novetats

Important

Post Page Advertisement [Top]

Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (orientació Robòtica)

Codi: CFPS ICB0

NOU!! Curs 2020-2021 --en preparació--

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts. Es fa una orientació a la robòtica.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en el Institut Tecnològic de Catalunya i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Format DUAL (a partir de l'any 2021)
 • A 2n Curs hi ha la possibilitat voluntària de que alguns estudiants facin un contracte d'aprenentatge i formació amb empreses del sector i part de la jornada lectiva sigui a l'empresa. 
Horaris

 • 1r Curs, matins de 08:00 a 14:00 
 • 2n Curs, tardes de 15:00 a 21:00


Continguts
 • Robòtica 
 • Sistemes informàtics (amb especificitats de robòtica) (198 hores)
 • Bases de dades (198 hores)
 • Programació orientada a la Robòtica (295 hores)
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (99 hores)
 • Entorns de desenvolupament (112 hores)
 • Accés a dades (104 hores)
 • Desenvolupament d’interfícies (112 hores)
 • Programació multimèdia i dispositius mòbils (112 hores)
 • Programació de serveis i processos (102 hores)
 • Sistemes de gestió empresarial (66 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (120 hores)
 • Formació en centres de treball (317 hores)

Bottom Ad [Post Page]