Full width home advertisement

Novetats

Important

Post Page Advertisement [Top]


Llistat definitiu de les sol·licituds per assessorament

La guia informativa de l'aspirant

Indicacions de com emplenar la documentació justificativa de la trajectòria professional i formativa:

 • Per a treballadors o treballadores assalariats/des:
  • Informe de vida laboral, i
  • Contracte de treball o certificació de l'empresa.
 • Per a treballadors o treballadores autònoms/es o per compte propi:
  • Informe de vida laboral, i
  • Una descripció de l’activitat desenvolupada i interval de temps en què s’ha realitzat (declaració jurada)
 • Per a becaris o becàries que cotitzen a la seguretat social (Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre):
  • El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), i
  • Certificació de l’organització
 • Per a becaris o becàries que no cotitzen a la seguretat social (abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 1493/2011, 24 d’octubre):
  • Certificació de l’organització
 • Per a treballadors o treballadores que han prestat servei de manera voluntària:
  • Certificació de l’organització
 • Formació no formal:
  • Certificat del centre, empresa o entitat que ha impartit la formació relacionada amb la o les qualificacions professionals que es pretenen acreditar

Bottom Ad [Post Page]