Full width home advertisement

Novetats

Important

Post Page Advertisement [Top]

Acredita't 19/20

Llistat provisional de persones aspirants a la fase d'avaluació.


AspirantSituació de la inscripció
AAC62009AJAGAdmesa
AAC61798JAAGAdmesa
AAC61682AJAIAdmesa
AAC61485AJAFAdmesa
AAC61675CJAGAdmesa
AAC62175JJAHAdmesa
AAC61401AJAGAdmesa
AAC60771AJAHAdmesa
AAC62136BJAHAdmesa
AAC60483BJAGAdmesa


Llistat definitiu de les sol·licituds per assessorament

Aspirant Situació de la inscripció
AAC62009AJAG Admès
AAC60708BJAG Admès
AAC61798JAAG Admès
AAC61682AJAI Admès
AAC61664BJAH Admesa

Donades les circumstàncies actuals, la fase d'avaluació es farà totalment telemàtica. La coordinadora del centre es posarà en contacte amb cada persona aspirant per a indicar-li el dia i l'hora que tindrà l'avaluació de les unitats de competència i el reconeixement d'unitats formatives. Si teniu cap dubte, podeu escriure al correu electrònic fcarmon4@xtec.cat (Francesca Carmona Barrios)

Dossier de trajectòria professional i formativa

La guia informativa de l'aspirant

Indicacions de com emplenar la documentació justificativa de la trajectòria professional i formativa:

 • Per a treballadors o treballadores assalariats/des:
  • Informe de vida laboral, i
  • Contracte de treball o certificació de l'empresa.
 • Per a treballadors o treballadores autònoms/es o per compte propi:
  • Informe de vida laboral, i
  • Una descripció de l’activitat desenvolupada i interval de temps en què s’ha realitzat (declaració jurada)
 • Per a becaris o becàries que cotitzen a la seguretat social (Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre):
  • El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), i
  • Certificació de l’organització
 • Per a becaris o becàries que no cotitzen a la seguretat social (abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 1493/2011, 24 d’octubre):
  • Certificació de l’organització
 • Per a treballadors o treballadores que han prestat servei de manera voluntària:
  • Certificació de l’organització
 • Formació no formal:
  • Certificat del centre, empresa o entitat que ha impartit la formació relacionada amb la o les qualificacions professionals que es pretenen acreditar

Bottom Ad [Post Page]