Full width home advertisement

Novetats

Important

Post Page Advertisement [Top]

Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web (orientació Entorns Mòbils)


>> Aquesta formació és la que té més demanda laboral! <<

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.
Tenen una durada de 2.000 hores (1.683  lectives en l'Institut Tecnològic de Barcelona i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.Títol: Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
Denominació: Desenvolupament d'Aplicacions Web, orientació professional a Entorns Mòbils
Codi: CFPS ICC0
Família professional: Informàtica i comunicacions
Nivell: Formació Professional, Cicle Formatiu de Grau Superior
Nivell internacional
 • Level 5 of the International Standard Classification of Education (ISCED5)
 • Level 5 of the European Qualifications Framework (EQF5)
Normativa del currículum
Europass Diploma Supplement: 120 crèdits ECTS distribuïts entre els mòduls
Modalitat: formació presencial amb possibilitat de formació dual i Erasmus+
Durada: 2000 h (1.683 lectives al centre i 317 de pràctiques en un centre de treball FCT)
Distribució: dos anys acadèmics
Horari: primer curs de 8:00 a 14:00 i segon curs de 15:00 a 21:00

Competències professionals:
 • Aprendràs les bases de programació i la gestió de bases de dades
 • Aprendràs a desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant la integritat, consistència i accessibilitat de les dades.
 • Aprendràs a gestionar servidors d’aplicacions a desenvolupar serveis i a integrar-los en aplicacions web.
 • Aprendràs a desenvolupar interfaces i components multimèdia per a entorns mòbils.

Pla d’estudis:
 • Primer curs
  • MP1: sistemes informàtics (Microsoft Windows Server i GNU/Linux)
  • MP2: bases de dades (Disseny, SQL (Oracle, MySQL, PostgreSQL), NoSQL (MongoDB), distribuïdes i seguretat)
  • MP3: programació (Estructurada i orientada a objectes, Java)
  • MP4: llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació (XML, XSD, HTML, CSS, YAML, Markdown)
  • MP5: entorns de desenvolupament (IntelliJ IDEA, Git, JUnit)
  • MP8: desplegament d’aplicacions web (Apache, Docker)
  • MP10: formació i orientació laboral
 • Segon Curs
  • MP6: desenvolupament web en entorn client (Frameworks Javascript, Angular, JSON)
  • MP7: desenvolupament web en entorn servidor (Frameworks PHP, Laravel, API Rest)
  • MP9: disseny d’interfícies web (Bootstrap, UX)
  • MP11: empresa i iniciativa emprenedora
  • MP12: projecte de desenvolupament d’aplicacions web
  • MP13: formació en centres de treball
  • Formació addicional: MP14: desenvolupament d'aplicacions per entorns mòbils (Android, Híbrid)

Sortides acadèmiques:
 • Cursos d'especialització professional
 • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls professionals
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions
Sortides professionals:
 • Desenvolupador/a d’aplicaciones i interfícies web
 • Desenvolupador/a de continguts gràfics i multimèdia.
 • Desenvolupador/a d’aplicacions interactives.
 • Desenvolupador/a d’aplicacions web mòbils híbrides.

Bottom Ad [Post Page]