Full width home advertisement

Novetats

Important

Post Page Advertisement [Top]

Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional Videojocs i Oci Digital

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.


Títol: Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Denominació: Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional Videojocs i Oci Digital
Codi: CFPS ICB2
Família professional: Informàtica i comunicacions
Nivell: Formació Professional, Cicle Formatiu de Grau Superior
Nivell internacional
 • Level 5 of the International Standard Classification of Education (ISCED5)
 • Level 5 of the European Qualifications Framework (EQF5)
Normativa del currículum
Europass Diploma Supplement: 120 crèdits ECTS distribuïts entre els mòduls
Modalitat formativa: presencial amb possibilitat de formació dual i Erasmus+
Durada: 2000 h (1.683 lectives al centre i 317 de pràctiques en un centre de treball FCT)
Distribució: dos anys acadèmics
Horari: primer curs de 8:00 a 14:00 i segon curs de 15:00 a 21:00

Competències professionals:
 • Aprendràs les bases de programació, gestió de bases de dades i gestió de projectes
 • Aprendràs a desenvolupar aplicacions per la gestió empresarial i de negoci
 • Aprendràs a desenvolupar coneixements per definir les fases i tasques del disseny i realitzar la programació de videojocs 2D i 3D

Pla d’estudis:
 • Primer curs
  • MP1: sistemes informàtics (Microsoft Windows Server i GNU/Linux)
  • MP2: bases de dades (Disseny, SQL (Oracle, MySQL, PostgreSQL), NoSQL (MongoDB), distribuïdes i seguretat)
  • MP3: programació (Estructurada i orientada a objectes, Java, C#)
  • MP4: llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació (XML, XSD, HTML, CSS, YAML, Markdown)
  • MP5: entorns de desenvolupament (IntelliJ IDEA, Git, JUnit)
  • MP10: sistemes de gestió empresarial (ERP-CRM, Odoo)
  • MP11: formació i orientació laboral
  • MP12: empresa i iniciativa emprenedora
 • Segon Curs
  • MP6: accés a dades (Persistència i components, Hibernate)
  • MP7: desenvolupament d’interfícies (Figma, Espresso)
  • MP8: programació multimèdia i dispositius mòbils (Android)
  • MP9: programació de serveis i processos (Threads, SpringBoot, Spring Security, Criptografia)
  • MP13: projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
  • MP14: formació en centres de treball
  • Formació addicionalMP15: game design (Història dels videojocs, gèneres, jugabilitat, les tres C's (càmera, control i personatge, Motor de Joc)
  • Formació addicionalMP16: disseny 2D i 3D (Unity, Blender)
  • Formació addicionalMP17: programació de videojocs 2D i 3D (Unity, C#)

Sortides acadèmiques:
 • Cursos d'especialització professional
 • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls professionals
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions
Sortides professionals:
 • Desenvolupador/a d'aplicacions multimèdia i aplicacions per a dispositius mòbils
 • Desenvolupador/a d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i negoci
 • Desenvolupador/a d’aplicacions de propòsit general
 • Desenvolupador/a d’aplicacions d’entreteniment i d’oci digital


Bottom Ad [Post Page]