Full width home advertisement

Novetats

Important

Post Page Advertisement [Top]

Tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

D’altra banda, aquest cicle formatiu, orientat a la ciberseguretat, permet formar un professional per ser capaç d’analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs detectats, reconeixent-ne l'origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat.Títol: Tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Denominació: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat
Codi: CFPS ICA1
Família professional: Informàtica i comunicacions
Nivell: Formació Professional, Cicle Formatiu de Grau Superior
Nivell internacional
 • Level 5 of the International Standard Classification of Education (ISCED5)
 • Level 5 of the European Qualifications Framework (EQF5)
Normativa del currículum
Europass Diploma Supplement: 120 crèdits ECTS distribuïts entre els mòduls
Modalitat: formació presencial amb possibilitat de formació dual i Erasmus+
Durada: 2000 h (1.683 lectives al centre i 317 de pràctiques en un centre de treball FCT)
Distribució: dos anys acadèmics
Horari: primer curs de 8:00 a 14:00 i segon curs de 15:00 a 21:00

Competències professionals:
 • Aprendràs a implantar i administrar sistemes informàtics i gestionar xarxes locals i extenses i a configurar maquinari de xarxa per a integrar equips de comunicacions.
 • Aprendràs tècniques de protecció contra amenaces externes, tipificant i avaluant per a assegurar el sistema i tècniques de protecció contra pèrdues d’informació per a assegurar les dades.
 • Aprendràs a detectar vulnerabilitat dels sistemes per reduir riscos i millorar la seguretat d’una organització

Pla d’estudis:
 • Primer curs
  • MP1: sistemes informàtics (Microsoft Windows Server i GNU/Linux)
  • MP2: bases de dades (Disseny, SQL (Oracle, MySQL, PostgreSQL), NoSQL (MongoDB), distribuïdes i seguretat)
  • MP3: programació (Estructurada amb Python)
  • MP4: llenguatge de marques i sistemes de gestió de la informació (XML, XSD, HTML, CSS, YAML, Markdown)
  • MP5: fonaments de maquinari (CPD, Benchmarking, Forensic Tools, Clonació)
  • MP7: planificació i administració de xarxes (Packet Tracer, GNS3)
  • MP10: administració de sistemes gestors de bases de dades (PL/SQL, Gestió d'usuaris, Instal·lació i administració d’un SGBD corporatiu, SGBD distribuïts)
  • MP13: empresa i iniciativa emprenedora
  • MP12: formació i orientació laboral
 • Segon Curs
  • MP6: sistemes informàtics (OpenLDAP, Samba ad dc, CUPS, SSH, VNC)
  • MP8: serveis de xarxa i Internet (DHCP, DNS, FTP, Apache, SSH)
  • MP9: implantació d'aplicacions web (PHP, MySQL, Wordpress)
  • MP11: seguretat i alta disponibilitat (Criptografia, IDS, VPN, SSH, Firewall, Clustering, Load Balancing)
  • MP14: projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa
  • MP15: formació en centres de treball
  • Formació addicional: MP16: ciberseguretat i hacking ètic
  • Formació addicional: MP17: seguretat en sistemes, xarxes i serveis (OWASP, SQL Injection, XSS, ARP Spoofing, VLAN Hopping, DHCP Starvation, MAC Address Flooding)

Sortides acadèmiques:
 • Cursos d'especialització professional
 • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls professionals
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions
Sortides professionals:
 • Administrador/a de xarxes i sistemes IT
 • Administrador/a en serveis d’Internet i en entorns web
 • Analista de seguretat de sistemes i seguretat informàtica
 • Auditor/a de seguretat, hacker ètic i responsable IT de seguretat

Bottom Ad [Post Page]